Norbi Logo

Pojedinci - početna razina

Osvježen: 23.4.2018.
Tražilica...
  
  
  
  

Ukupno nađeno zapisa: 124

ID Ime i prezime St. raz. Klub EV TG BV SF QS SA CC RU PD JV
1 2 3 4 5 > >>
4817 Amany Mehmedović MO PK Spin - Zagreb 16 0 0 0 0 0 14 0 0 6
4862 Damira Knežević MO ŠPK Koprivnica - Koprivnica 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0
4642 Ella Deur MO SPK Zagreb - Zagreb 27 0 7 0 0 24 48 44 7 34
4824 Ema Cvetić MO PK Spin - Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4894 Erika Kvirina Benko MO ŠPK Top Step - Sisak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4891 Fran Čunčić MO ŠPK Top Step - Sisak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4721 Franka Žufika MO ŠPK Koprivnica - Koprivnica 61 18 0 0 13 9 55 0 0 26
4782 Gabrijela Šustić MO ŠPK Top Step - Sisak 21 5 10 0 17 15 17 20 0 17
4819 Gabrijela Vincetić MO PK Spin - Zagreb 14 0 0 0 0 0 12 0 0 8
4901 Ilena Leljak MO SPK Harmony - Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4712 Jana Polak MO ŠPK H-8 - Bjelovar 78 7 13 0 7 29 70 0 0 41
4734 Jasmina Mogut MO ŠPK Samobor - Samobor 26 0 0 0 13 0 23 0 0 12
4841 Lana Lovričić MO PK Spin - Zagreb 15 0 0 0 0 0 16 0 0 8
4798 Laura Rupčić MO ŠPK Top Step - Sisak 12 0 0 0 0 11 10 10 0 9
4708 Lena Medvedović MO ŠPK H-8 - Bjelovar 75 6 16 0 0 21 62 0 0 46
4795 Lora Arabadžić MO ŠPK Top Step - Sisak 11 0 0 0 0 10 11 13 0 7
4836 Lorena Habek MO SPK Ritam - Koprivnica 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0
4698 Mia Erak MO SPK Ritam - Koprivnica 97 0 0 0 13 12 89 0 0 18
4886 Mia Ostojić MO PK Mirela - Split 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4859 Mihael Čavić MO ŠPK Koprivnica - Koprivnica 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0