Norbi Logo

Reprezentacija

Osvježen: 6.9.2017.
Temeljem članka 38. Statuta HSPS-a od 18. veljače 2017. godine te članka 25. Poslovnika o radu UO-a HSPS-a od 15. siječnja 2015. godine UO HSPS-a na svojoj sjedinici određuje sastav reprezentacije.

STANDARD

St. raz. ID Plesni par
Veterani III 1 1922 Arsen Jahoda - Ljubica Jahoda
Veterani II 1 621 Marinko Patafta - Valentina Patafta
Veterani II 2 3234 Neno Rojčević - Marina Tomac-Rojčević
Veterani II 3 3405 Darko Hercigonja - Bernardica Kraljević
Veterani II 4 3429 Davor Jambriško - Renata Hartman
Odrasli 1 2591 Viktor Szabó - Vanja Vujić
Odrasli 2 1896 Vedran Sraga - Anja Topolovec
Odrasli 2 1896 Vedran Sraga - Anja Topolovec
Odrasli 3 3447 Bogdan Ianosi - Stefanie Pavelić
Odrasli 4 2707 Nikola Renić - Amadea Bilanović
Odrasli 5 2347 Ivan Ratković - Tea Ceranić-Faust
Odrasli 6 1908 Ivan Orabović - Iva Hanžeković
Odrasli 7 3462 Tin Sanjković - Anna Ilina
Odrasli 8 2232 Mario Ožbolt - Paula Jeričević
Starija mladež 1 2974 Jurica Kavran - Tihana Vusić
Starija mladež 2 2371 Juraj Bjelac - Renata Faizerakhmanova
Starija mladež 3 3034 Patrik Seretin - Ema Pilić
Starija mladež 4 3450 Matija Peternel - Patricia Herceg
Starija mladež 5 3460 Andrej Greguranić - Vea Rendulić
Starija mladež 6 3458 Karlo Tumpić - Laura Batistić
Mladež 1 3023 Jakov Bjelac - Magdalena Vidas
Mladež 2 2848 Filip Franić - Vanesa Augustić
Mladež 3 3362 Franco Marinović - Hana Grahovac
Mladež 4 3354 Roko Frketić - Brigita Tomić Vdović
Mladež 5 3293 Nikola Belošević - Morena Ostreš
Mladež 6 3441 Ivan Bušić - Lara Mojsović
Mladež 7 3014 Dino Veić - Korina Jurilj
Mlađa mladež 1 3131 Jan Nemarnik - Nika Karačić
Mlađa mladež 2 3228 Roko Šustić - Marta Marki
Mlađa mladež 3 3446 David Ljevar - Aurora Ježovita
Mlađa mladež 4 3152 Antonio Pecigus - Lara Pecigus
Mlađa mladež 5 3285 Dorian Fajferić - Nika Ivičinec
Mlađa mladež 6 3245 Vinko Sabolić - Laura Krog

LATIN

St. raz. ID Plesni par
Veterani III 1 1922 Arsen Jahoda - Ljubica Jahoda
Veterani II 1 621 Marinko Patafta - Valentina Patafta
Veterani II 2 3234 Neno Rojčević - Marina Tomac-Rojčević
Veterani II 3 3405 Darko Hercigonja - Bernardica Kraljević
Veterani II 4 3429 Davor Jambriško - Renata Hartman
Odrasli 1 3462 Tin Sanjković - Anna Ilina
Odrasli 2 2591 Viktor Szabó - Vanja Vujić
Odrasli 3 3451 Luka Barešić - Daria Jezdić
Odrasli 4 1896 Vedran Sraga - Anja Topolovec
Odrasli 4 1896 Vedran Sraga - Anja Topolovec
Odrasli 5 1386 Boris Stjepanović - Maša Vukovski
Odrasli 6 897 Jure Leskur - Ivana Žanetić
Odrasli 7 2232 Mario Ožbolt - Paula Jeričević
Starija mladež 1 2974 Jurica Kavran - Tihana Vusić
Starija mladež 2 2371 Juraj Bjelac - Renata Faizerakhmanova
Starija mladež 3 3034 Patrik Seretin - Ema Pilić
Starija mladež 4 3047 Ivan Devčić - Petra Kolarić
Starija mladež 5 3450 Matija Peternel - Patricia Herceg
Starija mladež 6 3443 Luka Peleš - Marija Vuletić
Mladež 1 3023 Jakov Bjelac - Magdalena Vidas
Mladež 2 3014 Dino Veić - Korina Jurilj
Mladež 3 2848 Filip Franić - Vanesa Augustić
Mladež 4 3362 Franco Marinović - Hana Grahovac
Mladež 5 3354 Roko Frketić - Brigita Tomić Vdović
Mladež 6 3293 Nikola Belošević - Morena Ostreš
Mlađa mladež 1 3131 Jan Nemarnik - Nika Karačić
Mlađa mladež 2 3152 Antonio Pecigus - Lara Pecigus
Mlađa mladež 3 3228 Roko Šustić - Marta Marki
Mlađa mladež 4 3383 Alen Cvenić - Lana Kovač
Mlađa mladež 5 3285 Dorian Fajferić - Nika Ivičinec
Mlađa mladež 6 3446 David Ljevar - Aurora Ježovita