Norbi Logo

O sustavu natjecanja u Hrvatskoj

Osvježen: 02.01.2018.

Općenito

Sportski plesni par se sastoji od jednog plesača i jedne plesačice. Sportski plesni parovi su članovi sportskih plesnih klubova kroz kojih stječu pravo na sudjelovanje na plesnim natjecanjima, i to u tri discipline: standardnim, latinsko-američkim plesovima te kombinaciji 10 plesova. Sportski plesni parovi na natjecanjima natječu se u starosnim i kvalitativnim razredima.

Starosni razredi

Starosni razredi su definirani prema WDSF starosnim razredima:

Mlađi osnovci
Osnovci
Mlađa mladež
Mladež
Starija mladež
Odrasli
Veterani I
Veterani II
Veterani III
Veterani IV

Kategorije, plesovi i program

Kategorija ST plesovi LA plesovi Syllabus
D1 EV CC basic
D2 EV,QS CC,JV basic
D3 EV,TG,QS SA,CC,JV basic
C 5 plesova 5 plesova basic
B,A,I 5 plesova 5 plesova open

Starosni razredi i kategorije

St. razred Kategorije
Mlađi osnovci do D3
Osnovci do C
Mlađa mladež do B
Mladež do B
Starija mladež do B
Odrasli sve
Veterani I sve
Veterani II sve
Veterani III sve
Veterani IV sve

Ograničeni program

Natjecateljskim pravilnikom regulirano je koje se plesne figure smiju plesati u D1, D2, D3 i C kategoriji. O tome moraju voditi brigu voditelji i treneri kada slažu koreografije plesnim parovima.

Tehnika izvođenja plesnih figura opisana je u sljedećim svjetski prihvaćenim knjigama:

 1. WDSF Techniqe books;
 2. Technique of Latin Dancing by Walter Laird (IDTA);
 3. Technique of Latin Dancing (ISTD);
 4. The Revised technique of Latin American Dancing (ISTD) - sada u pet knjiga;
 5. The Revised Technique by Alex Moore;
 6. The Ballroom Technique by the Imperial Society (ISTD).

Ako plesni par ne zadovoljava pravila, na natjecanju bit će diskvalificiran!!

Za D i C kategorije vrijede sljedeća pravila:
Engleski valcer: Sve figure osim Contra Check-a i Left Whisk-a.
Tango (C): Sve figure osim Contra Check-a i Oversway-a.
Samba i Cha-Cha-Cha: slobodna ruka se koristi prirodno, trajanje figura, u kojima je dozvoljeno plesanje bez držanja, može biti najviše četiri takta, ne računajući Foot Changes!!!

Plesne figure mogu se izvoditi SAMO prema tehnici opisanoj u gore navedenim knjigama - smjerovi, količina okreta, redosljed (prethodna i sljedeća).

Pravila odijevanja

Na natjecanjima plesni parovi moraju se pravilno obući. Preporučamo da pravilnik o odjeći i obući (koji je prijevod WDSF-ovog pravilnika) pomno pročita.

Ako plesni par ne zadovoljava pravila na natjecanju bit će diskvalificiran!!


izvor: WDSF

Općenito o natjecanjima

Izvedba

Umjetnički dojam, atletske vještine, tehnika... i estetika!

Estetska privlačnost sporta može izazvati očaranost koja potiče nekoga da sudjeluje. I zasigurno je jedno od obilježja koje privlači gledatelja.

Za publiku sportska izvedba ne ostavlja dojam samo svojom svrhom ili učinkovitosti, nego i zadivljuje vještinom i stilom kojima je ostvarena.

Iako to vrijedi za gotovo bilo koji sport, čini se da je u nekim iznimno izražen, odnosno, u onima koje se opisuje kao umjetnički sportovi. U sportskom plesu, koji očito pripada toj vrsti, uspostavlja se ravnoteža između umjetničkog dojma plesa, koji ga čini tako zadivljujućim, i sportskih atletskih vještina.

Sportaši u sportskom plesu upotrebljavaju propisanu tehniku zajedno s ritmičkim tumačenjem kako bi ostvarili svoju izvedbu. Međutim, tehnička sposobnost sama po sebi ne znači nužno kvalitetu u sportskom plesu.

Iako su svi sportaši izazvani da pokažu svoju savršenu tehniku, privilegija je prvaka da ju kombinira s umjetničkim dojmom i izvanrednim atletskim vještinama u vrlo estetskoj izvedbi. Kako bi se utvrdili ti prvaci, sportaši se suprotstavljaju u poštenim natjecanjima na plesnom podiju, a svi oni nastoje pokazati savršenu sintezu između tehnike, umjetničke i atletske vještine.

Tijekom natjecanja u sportskom plesu sportaši ostvaruju više izvedbi u trajanju od 90 do 120 sekundi dok prolaze iz jednog u drugi krug. Uglavnom, par koji prođe u finalni krug izvodi pet plesova pet puta prije proglašenja pobjednika. U kombinaciji plesova par izvodi deset plesova četiri puta!

Timski rad

Sportski ples timski je sport po definiciji i uključuje potpunu jednakost spolova. Muški i ženski sportaši natječu se zajedno na istom terenu, prema istim pravilima te za iste nagrade i titule. Kao par ili u skupini parova u formaciji, oni nastoje ostvariti više od potpunog vladanja tehnikom: oni žele razviti osobni stil i prenijeti karizmu na podij. Uvijek kao tim!

Prvaci

Fizička izdržljivost, naporan rad, stroga disciplina, mentalni trening kao i mašta su preduvjeti kako bi sportaši postigli izvrsnost u sportskom plesu. Biografije najboljih natjecateljskih parova pričaju priče o inspiriranim ljudima u stalnoj potrazi za savršenstvom.

Ocjenjivanje nastupa

Suđenje

Panel sudaca ocjenjuje nastup parova u transparentnom postupku u kojemu je cilj najveća moguća objektivnost rezultata. Svjetski sportski plesni savez poboljšao je postupke za suđenje tijekom godina i uzeo u obzir sva obilježja ovog sporta.

Kriteriji za suđenje

Nastup u sportskom plesu ne može se ocijeniti primjenom bilo kakvih apsolutnih mjera. Nema nikakve udaljenosti u metrima koji parovi prelaze u valceru, ni vremena u sekundama za quickstep! Umjesto toga, razmatraju se mnogi kriteriji odjednom kako bi se utvrdilo tko je najbolji na podiju.

 • STAV čini plesače elegantnima i isijava samopouzdanje.
 • TEMPIRANJE (Timing) i OSNOVNI RITAM odnose se na sposobnost plesanje u skladu s glazbom.
 • LINIJA TIJELA odnosi se na duljinu i istezanje tijela plesača od glave do pete. Atraktivne zakrivljene ili ravne linije poboljšavaju oblike figura koje se plešu.

Lista kriterija se nastavlja: DRŽANJE, GIBANJE/POKRET, PREZENTACIJA, INTERPRETACIJA RITMA, RAD STOPALA, UMIJEĆE KRETANJA NA PODIJU itd. Uključuje čak i neke

 • NEOPIPLJIVE faktore, kao što su način na koji dva plesača izgledaju i odgovaraju jedno drugom kao par, način na koji su im kostimi i izgled percipirani itd.
Primijenjeni kriteriji

Ti kriteriji, koji su svi dobro utvrđeni i međusobno povezani, su alati koje suci upotrebljavaju za ocjenjivanje kvalitete nastupa. Kako bismo razumjeli kako se koriste u suđenju, trebamo svaki kriterij promatrati kao jedan dio velike slagalice. Budući da iskusni sudac savršeno zna kao izgleda potpuna slagalica i kako određeni ples treba biti prezentiran, odmah prepoznaje kad jedan dio nedostaje.

Sudac ne mora uvijek primijeniti sve kriterije. Naglasak koji se stavlja na određene kriterije donekle se mijenja u različitim fazama natjecanja. U početnim fazama, odnosno u prvim krugovima, naglasak je na kriterijima koji se odnose na osnovne zahtjeve, npr. pravilno plesno držanje, osnovne tehničke vještine, pokret u skladu s glazbom itd. Sudi se o pravilnosti izvedbe plesa.

Kako se natjecanje odvija, primjenjuju se sofisticiraniji kriteriji. Oni se odnose na točnost izvedbe, dinamičke kvalitete, karakterizaciju plesova, partnerske vještine, ritam tijela itd. U polufinalu i finalu suci uzimaju u obzir i umjetničku vrijednost nastupa. Dakle, pobjednički par uspješno ispunjava osnovne zahtjeve i pobjeđuje nakon što suci razmotre većinu kriterija ili sve kriterije.

Objava pobjednika

Sustavi suđenja

Budući da se sportski ples neprestano razvija, sustavi suđenja koji se primjenjuju za određivanje pobjednika su među najvažnijim prioritetima za Svjetski sportski plesni savez (WDSF). Svjetsko upravljačko tijelo za sportski ples posvećeno je stalnoj nadogradnji i poboljšanju postupaka i sustava koji se koriste za suđenje kako bi postali što transparentniji i kako bi se iz postupka uklonilo bilo kakvu moguću pristranost i subjektivnost. Suđenje u natjecanju koje Svjetski sportski plesni savez odobri uključuje različite pristupe ocjenjivanja.

Usporedba

Suci na svojim karticama označavaju svoj odabir za svaki ples, pri čemu navode natjecateljski broj parova koje odabiru za sljedeći krug. Na kraju svakog eliminacijskog kruga zbrajaju se ocjene sudaca za sve plesove. Određen broj parova koji prelaze u sljedeći krug odnosi se na parove koji imaju najviši ukupan zbroj ocjena.

U završnom krugu suci rangiraju svaki pojedini par prema uspješnosti i označavaju njihovo mjesto na svojim karticama. U finalu sa šest parova suci daju ocjene od 1 Do 6, pri čemu je 1 najbolja ocjena. Sudac ne smije dati istu ocjenu za dva para. Zbrojem pojedinačnih ocjena po plesu određuje se pobjednik, a To je par s najmanjim ukupnim zbrojem ili, u slučaju izjednačenog rezultata, par koji je odnio pobjedu u najviše plesova.

Ovaj opći pregled na pojednostavljeni način opisuje postupak koji se trenutno upotrebljava za većinu natjecanja u sportskom plesu. On je u suštini pošten i transparentan te ga podupiru desetljeća pozitivnog iskustva kao i:

 • WDSF-ov Kodeks ponašanja i etički standard za suce,
 • programi osposobljavanja i licenciranja za suce putem Akademije Međunarodnog sportskog plesnog saveza (IDSF) za sportski ples,
 • sustavi WDSF-a za nasumični odabir sudaca,
 • sustavi WDSF-a za provjeru rada sudaca.
Apsolutno mjerilo

Od prosinca 2009. još jedan sustav suđenja je u upotrebi za odabrana natjecanja. Poput mnogih drugih tijela koji upravljaju umjetničkim sportom, WDSF primjenjuje apsolutnu ljestvicu s bodovima kako bi se ocijenila uspješnost najboljih svjetskih sportaša u natjecateljskim nastupima.

Usvajanjem sustava koji je sličan onome koji je razvio Međunarodni klizački savez, WDSF je osmislio formulu koja pristup na temelju usporedbe zamjenjuje sveobuhvatnom ocjenom i bodovanjem različitih elemenata u svakom nastupu.

Suci više ne uspoređuju par s drugim parovima na podiju, nego se usredotočuju na samo jedan i dodjeljuju bodove od 1 Do 10 za kvalitetu plesu u svim elementima izvedbe koji su navedeni u nastavku:

 • tehnička kvaliteta,
 • pokret u skladu s glazbom,
 • partnerske vještine,
 • koreografija i prezentacija.

Čak i ako su nazivi drugačiji, elementi izvedbe jednaki su kriterijima koji se koriste u sustavu suđenja prema usporedbi.