Norbi Logo

Dokumenti su grupirani po područjima na koje se odnose. Grupe se otvaraju/zatvaraju klikom na znak. Klikom na naziv dokumenta možete pregledati i/ili snimiti iste. Osvježen: 1.1.2018.
Naziv dokumenta Datum važenja
Statut Hrvatskog sportskog plesnog saveza 18.2.2017.
Natjecateljski pravilnik 2.1.2018.
Pozitivno mišljenje HOO-a 12.2.2016.
Katalog plesnih slika – Prilog 1 Natjecateljskog pravilnika 17.10.2017.
Skating sustav – Prilog 2 Natjecateljskog pravilnika 12.2.2016.
Registracijski pravilnik 2.1.2018.
Stegovni pravilnik 27.5.2015.
Pravilnik o financijskom poslovanju 2.1.2018.
Prilog 1. Pravilnika o financijskom poslovanju - tablica faktora kotizacije 12.2.2016.
Pravilnik o natjecateljskoj odjeći i obući 11.7.2017.
Pravilnik o kalendaru natjecanja 11.7.2017.
Pravilnik o nagrađivanju HSPS-a 19.2.2015.
Pravilnik o sportskoj plesnoj reprezentaciji HSPS-a 4.5.2016.
Poslovnik o radu Skupštine 2.1.2018.
Poslovnik o radu Upravnog odbora 11.7.2017.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora 2.1.2018.
Procedura službenih putovanja HSPS-a 8.9.2016.
Naziv dokumenta Datum važenja
Pravilnik o radu povjerenika za natjecanja HSPS-a 9.5.2017.
Prilog 1. Pravilnika o radu povjerenika za natjecanja 12.1.2017.
Izvješće povjerenika sa HSPS natjecanja 28.3.2016.
Evidencijsko-registracijski list povjerenika HSPS-a 18.3.2016.
Izjava o prihvaćanju akata HSPS-a 18.3.2016.
Izvješće o provedenom pripravničkom stažu 18.3.2016.
Odluka o imenovanju mentora 18.3.2016.
Pristupnica i izjave o osobnim podacima 18.3.2016.
Zahtjev za ispis iz članstva 18.3.2016.
Naziv dokumenta Datum važenja
Poslovnik o radu Zbora sudaca 11.7.2017.
Pravilnik o radu Zbora sudaca 13.11.2014.
Kodeks ponašanja i etički standardi 9.3.2017.
Stegovne mjere za suce HSPS-a 18.11.2013.
Pravilnik o raspoređivanju 11.7.2017.
Pravilnik o mentorstvu 30.11.2016.
Pravilnik o licenciranju sudaca HSPS-a 9.5.2017.
Pristupnica i izjave o osobnim podacima 9.5.2017.
Evidencijsko-registracijski list suca 9.5.2017.
Izvješće o provedenom mentorskom stažu 9.5.2017.
Zahtjev za stjecanje licence 9.5.2017.
Zahtjev za ispis iz članstva 9.5.2017.
Naziv dokumenta Datum važenja
Pravilnik o radu Zbora trenera i osoba osposobljenih za rad u sportu HSPS-a 9.3.2017.
Izjava o prihvaćanju akata HSPS-a 9.3.2017.
Pristupnica i izjave o osobnim podacima 9.3.2017.
Evidencijsko-registracijski list člana ZT HSPS-a 9.3.2017.
Naziv dokumenta Datum važenja
Pravilnik o radu Komisije sportaša 2.1.2018.
Prilog 1 pravilnika o radu Komisije sportaša 30.11.2014.
Poslovnik o radu Komisije sportaša 2.1.2018.
Izjava kandidata za člana Komisije sportaša 2.1.2018.
Naziv dokumenta Datum važenja
Molba za članstvo 2.1.2018.
Registracijski list članice 2.1.2018.
Izjava o prihvaćanju akata Saveza 2.1.2018.
Izjava o organizaciji i sudjelovanju na HSPS natjecanjima 2.1.2018.
Naziv dokumenta Datum važenja
Pravila pilot projekta 17.10.2017.
Registracijski list za natjecatelje pilot projekta 20.1.2017.
Prijavnica za natjecanje - pojedinci 20.1.2017.
Prijavnica za natjecanje - parovi 20.1.2017.
Prijavnica za natjecanje - grupe 20.1.2017.
Prijavnica za natjecanje - formacije 20.1.2017.
Naziv dokumenta Datum važenja
Zakon o sportu + sve izmjene i dopune ZOS-u 9.8.2015.
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 1.1.2015.
Zakon o udrugama 1.10.2014.
Zakon o pravu na pristup informacijama 9.8.2015.