Norbi Logo

Prijava na natjecanje za strane parove

21.4.2018. - Koprivnica

Trofej grada Koprivnice
HSPS Bodovni turnir
ŠPK Koprivnica - Koprivnica

Nova prijava

Ako želiš prijaviti novi par za izabrano natjecanje, onda klikni na OK gumb.

Promjena ili otkaz prijave

Ako si već prijavio par, i želiš neke promjene izvršiti u promjeni ili oktazati prijavu, onda unesi broj potvrde i klikni na OK gumb.